Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

anlaşmalı boşanmada dilekçe örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI : ………………..                            T.C.Kimlik No:

ADRESİ: ………………………….

VEKİLİ   :Av. Melek Acu, adres antettedir.

DAVALI : ……………………                        T.C.Kimlik No:

ADRESİ:…………………………

KONUSU             : MK. 166/3. Md. Gereğince ANLAŞMALI boşanma talebidir.

AÇIKLAMALAR  :              

1-Müvekkil davacı …/…/…… tarihinde davalı ile evlenmiştir. Bu evlilikten …/…/……  doğum tarihli ……………….adında müşterek çocukları bulunmaktadır.

2-Müvekkil ile davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur.

3-Evliliğin devamında gerek tarafların, gerekse müşterek çocuklarının hiçbir menfaati kalmadığından işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

4-Taraflar medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra, müşterek çocuklarının velayeti, boşanmanın mali sonuçları, ev eşyaları, nafaka, tazminat konularında tam bir mutabakata varmışlardır. Buna ilişkin protokol ektedir.

HUKUKİ SEBEPLER : MK 166/3.md, TMK 184/5. Md, HUMK ve ilgili kanun hükümleri

DELİLLERİMİZ        : Nüfus kayıtları, …/…/…… tarihli protokol, tanık beyanları ve her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı,

1- MK 166/3 md. si gereğince tarafların BOŞANMALARINA,

2-EKTE SUNULAN İKİ TARAFIN DA İMZASINI HAVİ …/…/……. TARİHLİ PROTOKOLÜN TMK 184/5. MD. GÖRE  AYNEN HÜKÜM ALTINA  ALINMASINA, karar verilmesini vekaleten talep ederim. …/…/…….

EKLER:

1-…/…/……. tarihli Protokol

2- Vekaletname

3- Kimlik fotokopisi                                                                                            Davacı Vekili Av. Melek Acu