Boşanma Davası Ücretleri: Avukat ve Mahkeme Masrafları

Boşanma davaları, maalesef çiftler arasında ilişkilerin sona ermesine kadar varan bir sürecin bir sonucudur. Bu süreç, genellikle duygusal olarak zorlayıcıdır ve mali açıdan da zorlayıcı olabilir. Boşanma davası ücretleri, bu sürecin bir parçasıdır ve bu nedenle, birçok çift için önemli bir konudur.

Boşanma davası ücretleri, genellikle avukat ücretleri ve mahkeme masrafları olarak ayrılır. Avukat ücretleri, avukatınızın size sunduğu hizmetlerin ücretidir. Mahkeme masrafları ise, mahkemeye sunulan belgelerin işlenmesi ve kaydedilmesi için ödenen ücretlerdir.

Avukat ücretleri, boşanma davasının uzunluğuna ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Avukat ücretleri, saatlik ücret olarak veya davanın sonucuna bağlı olarak belirlenebilir. Ayrıca, avukatınızın deneyimi ve ünü de ücretlerini etkileyebilir. Bazı avukatlar, önceden belirlenmiş bir ücret alırken, bazıları da bir yüzdelik ücret üzerinden çalışabilirler.

Sonuç olarak, boşanma davası ücretleri, davaya katılan çiftlerin mali durumlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, avukat ücretleri ve mahkeme masrafları konusunda doğru bilgi ve anlayışa sahip olmak, boşanma sürecinin daha kolay ve daha az maliyetli olmasına yardımcı olabilir.

Adalet Gerek Hukuk Bürosunda boşanma davası için yardım isteyen ile ön görüşme yapılır. Bu görüşmede yardım isteyen yaşadıklarını anlatır, İstanbul Aile Hukuku Uzman Avukatı olarak notlar alırız.

Boşanma Davası Ücretleri Nasıl Belirlenir?

 • Uyuşmazlık konularını,
 • Dosyanın oluşturulmasına ne kadar vakit gerektiğini,
 • Davanın ne kadar süreceğini,
 • Delillerin ne zorlukta olduğunu ve ne şekilde sunulacağını,
 • Karşı tarafın iddia ve taleplerine nasıl cevap verileceğini,
 • Davanın aşamalarını ve sonuçlarını,
 • Avukat olarak harcanacak zamanı ve verilecek emeği müvekkile izah edilerek avukatlık ücretini belirliyoruz.

Bir yıl süren evlilik ile 20 yıl süren evlilik, hiç çocuğun olmadığı evlilik ile birden fazla çocuğun olduğu evlilik, çocukların küçük olduğundan velayetin kimde kalacağı konusunda uyuşmazlık olması ile çocukların reşit olduğundan velayet uyuşmazlığının bulunmadığı evlilik, tarafların malvarlığının olmadığı evlilik ile malvarlığının olduğu evlilikte boşanma dava süreçleri farklı olacağından avukatlık vekalet ücreti de farklı olacaktır.

Boşanma davası için yardım isteyen ile yapılan ön görüşme davaya hazırlık için zorunlu olduğundan genellikle danışmanlık ücreti alınmaz, vekalet ücreti içinde kabul edilir. Vekalet verilmediği takdirde ön görüşme için harcanan saatin karşılığını avukat danışmanlık ücreti olarak talep edebilir. Salt İstanbul veya Beylikdüzü’de olan değil, ülkemizin çok farklı il ve ilçelerinde telefon veya online kanallar aracılığıyla Adalet Gerek Hukuk ve Danışmanlık Bürosuna başvuran, yardım isteyenlere bilgi vermeyi tercih ediyoruz ve ön görüşme için ücret talep etmiyoruz.

Boşanma davasında avukat ücreti vekaletnamenin verilmesiyle muaccel hale gelir. Avukat vekaletname olmadan müvekkil için hiçbir işlem yapamaz. Yani avukat, vekaletnamesiz iş göremeyecektir. Avukatlık ücretinde anlaşma yapıldıktan sonra vekaletname düzenlenmesi her iki taraf için doğru olacaktır.

Ülkemizde ücretsiz avukatlık hizmeti verilmesi yasaktır. Avukatlık asgari ücret tarifesi, avukatın müvekkil için yapacağı tüm hukuki yardım ve işlerin takibi için alacağı en az ücreti belirleyen tarife demektir. Avukatlık asgari ücret tarifesini, Türkiye Barolar Birliği hazırlar ve Resmi Gazete’de yayımlar. Bu tarifede yer alan ücretler kanunen uyulması mecburi olan asgari miktarlardır. Bu tarifenin altında bir avukatlık vekalet ücreti üzerinde anlaşmak yasaktır. Ülkemizde boşanma avukat vekalet ücreti en az 2022-2023 yılı ilan edilmiş olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenen meblağ olabilir.

2023 Yılı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

2023 boşanma davası ücreti

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre en az 9.200 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücrete KDV dahil değildir.  Tarifeye göre 9.200 TL +%8 KDV ekleyince toplam tutar 9.936 TL olur.

Ülke genelinde bu tarife uygulanabilir. Her yıl bu tarifedeki ücretler arttırılarak belirlenir. Açılan dava veya takipte, haklı çıkan taraf lehine bu tarifede belirlenen ücretin haksız çıkan tarafa yüklenmesine karar verilir. Başka bir deyişle davayı kaybeden veya icra takibi borçlusu bu tarife gereğince avukatlık ücretini, davaya kazanana ödemek zorunda kalır.

Diğer taraftan Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) hazırladığı avukatlık asgari ücret tarifesinin altında kalmamak üzere, boşanma davasının görüleceği ilimize göre o ilin barosunun yayınladığı ayrı ücret tarifeleri bulunmaktadır. Uygulamada avukatlar hem TBB’nin, hem de bağlı bulundukları yerel baronun belirlediği ücretleri esas alabilirler. Bu nedenle boşanma davasında avukat masrafı, davanın görüleceği ile göre değişmektedir.

İstanbul’da 2023 Yılında Boşanma Avukat Vekalet Ücreti Ne Kadardır?

İstanbul Barosunun 2023 yılında belirlediği tarifeye göre boşanma ücreti; anlaşmalı boşanma davası için 27.000 TL; anlaşmasız (çekişmeli) boşanma davası için 40.000 TL üzerinden ücretlendirilebilir. Boşanma davasına konu maddi ve manevi tazminat talepleri olması halinde avukatlık ücreti 40.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin en az %15’i oranında olması gerekir.

Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti Neleri Kapsar?

 • Anlaşmalı boşanma davaları için öncelikle protokolün hazırlanması, davanın açılması ve takibinin yapılması, kararın kesinleştirilmesine kadar devam eder.
 • Çekişmeli boşanma davaları için ön görüşme yapılması, davanın açılması ve takibinin yapılması, eşlerden birinin şiddet göstermesi veya daha önceden şiddet göstermiş ise 6284 sayılı kanun gereğince davanın açılması, evden uzaklaştırılma gibi somut olaya uygun tedbirlerin uygulanmasını sağlamak,
 • Velayet davası açılması ve takibinin yapılması,
 • Nafaka ve tazminat davası açılması ve takibinin yapılması,
 • Nafaka uyarlama davaları ve takibinin yapılması
 • Mal paylaşımı davası açma ve takibinin yapılması,
 • Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibinin gerçekleştirilmesini kapsar.

Boşanma davası ön görüşmesinde; size uygun durumların hukuki görünümleri değerlendirilir. Anlaşmalı mı veya çekişmeli boşanma davasının mı açılacağına karar verilir. Boşanma davalarında uzman avukat ile yola çıktığınızda güvenli ve hak kaybına uğramadan süreci tamamlamak, maksimum ölçüde hak ve menfaatlerinizi korumak hedeftir.

AVUKATSIZ BOŞANMA DAVASI AÇMA MASRAFI NE KADARDIR?

Avukatsız olarak boşanma davası açmak isteyen kişi; dava açılış harçlarını ve gider avansını ödemek zorundadır. Harçlar boşanma davası için mahkemeye ödenir. Boşanma davasında dinlenecek tanık için tanıklık ücreti ve tanığın çağrılması için tebligat masrafı gider avansından karşılanır. Dava açılış masrafını eksik yatırmak hak kaybına başka bir deyişle davanın reddine yol açabilir. Harçlar ve gider avansı miktarı her yıl arttırılarak belirlenir.

 • Başvurma harcı:179,90 TL
 • Peşin harç:179,90 TL
 • Gider avansı:710,00 TL
 • Harç ve masraf toplamı 1.069,80 TL’dir.

Harç ve gider avansı ile birlikte yargılama sırasında bilirkişi ücreti gibi masraflar da çıkabilir. Mahkeme, bilirkişi ücretinin karşılaması için davacı tarafa süre verir. Bilirkişi ücreti yapılacak işin niteliğine göre mahkeme tarafından belirlenir. Ortalama bilirkişi ücreti 800 TL civarında olup kaç bilirkişi olduğuna, bilirkişilerin inceleyeceği meseleye göre değişebilir.

Yukarıda anlattığımız harç ve masraflar genel bir boşanma davasının masraflarıdır. Başvurma harcı ve peşin harç maktu harçlardır. Her yıl belirlenen miktarda alınır. Boşanma davasında ziynet eşyaları alacağı talebi var ise; bu talep için nispi harç geçerli olacaktır. Nispi harç; dava konusu edilen davanın değerine göre belirlenir. Nispi harç dava değerinin %11,38’inin ¼’ü davanın açılmasıyla ödenir, geriye kalan ¾ karar ile birlikte ödenmesi gerekir. Maktu harç ve nispi harç yargılama gideridir.

Boşanma Davasında Ödenen Harç Geri Alınır mı?

Açılan boşanma davasında, haklı çıkan taraf lehine ödenen harç ve masrafların yargılama gideri olarak haksız çıkan tarafa yüklenmesine karar verilir. Başka bir deyişle davayı kaybeden taraf,  yargılama giderini davaya kazanana ödemek zorunda kalır. Davayı kazanan önceden harç ödemişse geri alır.

BOŞANMA DAVASINDA “KARŞI VEKALET ÜCRETİ” NE KADARDIR?

Boşanma davasını kaybeden taraf, yargılama giderlerini ve karşı tarafın vekalet ücretini davayı kazanan tarafa ödemek durumunda kalır. “Karşı vekalet ücreti” ni şöyle tanımlayabiliriz: Davayı kaybeden tarafın davayı kazanan tarafın avukatına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre yaptığı ücret ödemesidir. Karşı vekalet ücreti maktudur. 2022 – 2023 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca boşanma davalarında karşı vekalet ücreti 9.200 TL tutarındadır. Vekalet ücretine KDV eklenince toplam fiyat 9.936 TL olur.

BOŞANMA DAVASINDA AVUKATLIK ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

Hukuk davalarında ve boşanma davalarında avukat ücreti iki türdür. Birinci türde; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında kalmamak şartıyla avukat ile müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılan vekalet ücretidir.(Özel vekalet ilişkisi) Boşanma davalarında avukatlık ücreti genellikle davanın başında ve peşin olarak ödenir. İkinci tür ise; avukat ile karşı taraf arasındaki karşı vekalet ücretidir. Karşı vekalet ücreti, dava sonunda davayı kaybeden tarafın, davayı kazanan tarafın vekiline ödediği ücrettir. Aslında bu iki tür avukatlık ücreti birbirinden ayrı ve bağımsızdır. Karşı vekalet ücreti davanın başında mahkemeden talep edildiği ve yargılamanın sonunda davanın kazanıldığı takdirde mahkeme tarafından karar verilecektir. Mahkeme davanın sonunda karşı vekalet ücretinin ne kadar ve kimin tarafından ödeneceğine karar verecektir.

Boşanma davasında avukat masraflarını kim öder sorusuna cevabı şöyle verebiliriz: Avukat ücretinin özel vekalet ilişkisi ile mi belirlendiği yoksa karşı vekalet ücreti karşılığında mı anlaşıldığına göre değişmektedir. Özel vekalet ilişkisi ile belirlenen avukatlık ücretini müvekkil genellikle davanın başında peşin olarak öder; karşı vekalet ücreti ile belirlenen avukatlık ücretini davanın sonunda mahkeme kararı ile davayı kaybeden kişi kazanan tarafın avukatına öder. Bu açıklamalar doğrultusunda  boşanmak için avukat ücreti ne kadar olduğunun hesabı yapılırken davayı kaybetme ihtimalinin olduğunu ve karşı vekalet ücretini ödemek durumunda kalınabileceğinin değerlendirilmesi gerekir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ÜCRETİ NE KADAR?

Anlaşmalı boşanma davası avukatlık ücreti 2023 yılında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 9.200 TL+KDV‘den az olmamak üzere belirlenir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI ÜCRETİ NE KADAR?

Çekişmeli boşanma davası 2023 yılında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 9.200 TL+KDV altında kalmamak üzere, yukarıda anlattığımız ilkeler doğrultusunda belirlenir. Matbu bir rakam söylemek doğru olmayacaktır. her evlilik ve uyuşmazlık konuları farklı olduğundan, harcanacak zaman verilecek emek de buna göre farklı olacaktır.

AVUKATLIK DANIŞMANLIK ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılı avukatlık asgari ücret tarifesine göre danışmanlık ücreti bir saat 1.200 TL, 2 saat 1.900 TL, 3 saat 2.600 TL’dir. Avukat bürosu dışında danışılmış ise ilk bir saat 2.500 TL, ek saatler 1.300 TL’dir.

AVUKATIN DİLEKÇE YAZIM ÜCRETİ NE KADARDIR?

Boşanma davası tek bir dilekçeden ibaret değil, bir süreçtir. Bu nedenle aile hukukunda uzman bir avukat tarafından temsil edilmenizi öneririz. Dilekçe yazım ücreti yaklaşık 4.000 TL’dir.

BOŞANMA DAVASINDA FERAGAT HALİNDE VEKALET ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

Feragat halinde davacı tarafın; davayı kaybetmiş gibi tüm yargılama giderlerini ve vekalet ücretini ödemesine karar verilir.

BOŞANMA DAVASINDA KISMEN KABUL KISMEN RED DURUMUNDA VEKALET ÜCRETİ NEDİR?

Boşanma davası ile birlikte istenen maddi ve manevi tazminat talepleri hakkında kısmen kabul veya kısmen red kararı verildiğinde karşı vekalet ücretine hükmedilmez. Maddi ve manevi tazminat talebi için boşanma davasından sonra  ayrı bir dava olarak açılırsa; istenilen tazminatın kabul ve reddedilen miktarlarına göre vekalet ücretine mahkeme karar verecektir. Mahkemenin, reddettiği manevi tazminat miktarı kabul ettiği tazminat miktarından fazla olsa bile, reddettiği tazminat miktarı için takdir edilecek vekalet ücreti miktarı, kabul ettiği tazminat miktarı için verdiği vekalet ücretini geçemeyecektir.

BOŞANMA DAVASINDA NOTER MASRAFI NE KADAR?

Boşanma davasında notere vekaletname düzenletme masrafı vardır. 2023 yılı noter vekaletname masrafı 434 TL’dir. Vekaletname düzenletmek için 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte notere gitmeniz gerekir.

VELAYET DAVASI NEDİR?

velayet davası ücreti

Anne ve baba evlilik birliği içinde çocukları üzerinde velayet hakkını birlikte kullanırlar. Boşanma ile birlikte velayet hakkı anne veya babadan birine verilir. Velayet hakkı kendisine verilmeyen taraf, çocuğun üzerinde velayet hakkına sahip olmak için bu davayı açması gerekir. Açılan bu davaya velayet davası denilmektedir. Velayet hakkı anne veya babaya verilen münhasır bir haktır. Hala, teyze, dede gibi yakın akraba da olsa çocuğu evlat edinmediği sürece velayet hakkını alamaz.

VELAYET DAVASINDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MUDUR?

Hiçbir davada avukat tutmak zorunlu olmadığı gibi velayet davasında da avukat tutmak zorunlu değildir. Avukat ile işinizi takip etmenizi neden öneriyoruz? İşin teknik takibin yapılması, hukuki sürecin yönetilmesi, hak ve menfaatlerin en iyi şeklide korunmasını sağlar. Velayet davaları, ebeveynler ve çocuklar için hassas içerikte olan davalardır. Özellikle boşanma ve velayet davalarında yaşanılanlardan olumsuz etkilenen çocuklardır. Avukat ile temsil edildiğinizde duruşmalara gitmenize gerek kalmadığından olumsuz etkilenmeler azalacaktır. Avukatınız bu davada hakkınızı alabilmeniz için sizden bilgi ve belge isteyecektir. Avukatınız verdiğiniz bilgilerden lehinize olanları, delil olarak mahkemeye sunacaktır.

AVUKATSIZ VELAYET DAVASI AÇMA MASRAFI NE KADARDIR?

2023 yılı velayet davası açma masrafı:

 • Başvurma harcı: 179,90 TL
 • Peşin harç: 179,90 TL
 • Gider avansı: 710,00 TL
 • Harç ve masraf toplama: 1.069,80 TL’dir.

VELAYET DAVASI AVUKATLI ÜCRETİ NE KADARDIR?

Velayet davası boşanma davasından ayrı olarak açıldığında; İstanbul için avukatlık ücreti yaklaşık olarak 9.200 TL dir.

“Boşanma davası ücretleri ve mahkeme masrafları adlı makalenin tüm hakları bu makaleyi yazan Avukat Melek Acu‘ya aittir . Boşanma Davası Ücretleri makalesi, Adalet Gerek internet sitesinde yayınlanmıştır. Fikir ve sanat eserleri kanunu uygun olarak makaleye Atıf yapmak suretiyle alıntıyı yapabilirsiniz. Bu makaleyi yazarının izni olmaksızın çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Aksi durum Kanuni aykırılıktan sorumluluk gerektirecektir.”