İSTANBUL’DA TİCARET HUKUKU

istanbul ticaret hukuku avukatı

Ticaret hukuku; hukuk dünyasında çok geniş bir alanı kaplar. Ticaret hukukunu kısa ve basit tanımlamak için şöyle diyebiliriz: Ticari faaliyetleri düzenleyen, bu faaliyetler yürütülürken ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözen hukuktur. Ticari faaliyetler derken, ticari malların üretimini, tüketimini ve değişimini sağlayan eylem ve işlemlerdir. “Teşbihte hata olmaz” söylemiyle Ticaret hukukunu bir derya dersek, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku bu deryayı oluşturan akarsulardır diyebiliriz. Ticaret hukuku aynı zamanda Türk Borçlar Kanunu, Medeni Hukuk ve Uluslararası hukuk alanlarıyla bağlantılıdır.

İSTANBUL TİCARET HUKUKU AVUKATIYIZ

Şirketler ticari hayatın en önemli aktörleridir. Adalet Gerek hukuk Bürosu İstanbul ticaret hukuku avukatı olarak yerli ve yabancı sermayeli şirketlerine danışmanlık yaparak, yurtdışında şirket kuruluşu öncesi rapor hazırlayarak en doğru ülkede en doğru şirket türü ile yatırımın yapılması hedeflenmektedir. İstanbul ticaret hukuku avukatı olarak şirket kuruluşu için şirket ana sözleşmesini hazırlayarak kuruluş işlemlerinin başından sonuna kadar takibiyle süreci yöneten, her konuda ortaklık sözleşmesi hazırlayarak veya hazırlanmış ortaklık sözleşmesinde görüş sunarak danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İstanbul ticaret hukuku avukatı olarak şirketlere ticari hayatta ayaklarına taş değmemesi için önleyici hukuk kurallarının sonuna kadar uygulanılmasını savunuyoruz. Önleyici hukuk; mevzuat değişikliklerinin uzman kadromuz tarafından sıkı takip edilmesiyle ticari hayatta ortaya çıkabilecek sorunların öngörülmesi ve önlemlerinin alınması için şirketlerin uyarılmasıdır. Şirketlerin ve faaliyetlerinin mevzuat ile uyumunun sağlanması,  önleyici hukuk alanında danışmanlık hizmetidir.

Ticari hayatta yer aldığınız sektörde ne olursa olsun yazılılık esasını olmazsa olmaz olarak görüyoruz. İş hayatınızda farklı konulardaki iki ve çok taraflı ticari ilişkilerde yazılı sözleşmeleri hazırlıyoruz. Örneğin alım satım sözleşmesi, hizmet ve danışmanlık sözleşmesi,  arsa karşılığı inşaat sözleşmesi, taşeron hizmet alım sözleşmesi, brokerlik ve komisyon sözleşmeleri, distribütörlük, bayilik sözleşmesi gibi sözleşme taslaklarını hazırlayarak müvekkillerimizin onayına sunuyoruz. Bu sözleşmelerde karşılıklı hak ve yararları korumak için, adil ve dengeli şekilde yükümlülükleri açıkça ifade ederek tarafların birbirlerine olan güvenlerini arttırıyoruz. Taraflar böylece hukuk güvenliği içinde gelecekte daha uzun süreli ticari ilişkiler geliştirmektedirler.

İş ortakları ile yaşanan ve yaşanması muhtemel uyuşmazlıklarda önceliğimiz, mahkemeye gitmeden, en az masraf ve maliyetle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri yoluyla müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini korumaktır. Mahkemelerin mevcut iş yükü, açılan davaların bitirilme süreleri malumdur. “Geciken adalet, adalet değildir” anlayışı nedeniyle ticari uyuşmazlıkların çözümünde mahkemeyi en son kapı olarak görüyoruz.  İstanbul ticaret hukuku avukatı olarak ticari hayatta hiç mahkemeye uğramadan bir işe başlayıp ve onu başarıyla sonuçlandırmak için gerekli önlemleri alma konusunda müvekkillerimizle aktif işbirliği içinde çalışıyoruz.

Şirketlere hukuk yoluyla yönetim danışmanlığı sunuyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede gerçekçi hedefler belirliyoruz. Amacımız müvekkillerimizin gelecek vizyonuna somut katkıda bulunmaktır. Bu amaçla yatırım teşvikleri, vergi indirimleri, muafiyetler, izlenmesi gereken süreçler konusunda bilgi sunuyoruz; görüş ve önerilerde bulunuyoruz. Şirket için belirlenen hedefler için üçer aylık ve altışar aylık takipleri rapor haline getiriyoruz. Müvekkillerimize sağlanan hukuk ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili olarak her ay düzenli rapor sunuyoruz.

Şirketin faaliyet konusuna göre ihracat ve ithalat işlemlerinde gümrük müşaviri ile koordineli çalışarak, o sektörde KDV ve vergi muafiyetlerinden yararlanılması için yapılması gerekenleri rapor halinde hazırlıyoruz.

Şirketler Hukuku, Uluslararası Ticari Sözleşmeler Hukuku,  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ceza Hukuku alanına ilişkin uyuşmazlıklarda uzman danışmanlık sunuyoruz.

Uluslararası ticari sözleşmeleri başta İngilizce olmak üzere başka diğer dillerde de profesyonel hukuk diline uygun şekilde hazırlıyoruz.

Kişisel verilerin korunması (KVKK) uyum sürecini siber güvenlik ekibimizle birlikte yapıyoruz. Şirket uyum sürecini tamamladıktan sonra, eksikler ve açıkların bulunup bulunmadığını siber güvenlik ekibine test ettiriyoruz. Bu konuda şirket çalışanlarının farkındalığını sağlamak ve arttırmak için eğitim veriyoruz.

Halen başka avukat veya hukuk büroları tarafından takip edilen dosyalarınız için de gerekli hukuki danışmanlık ve desteği sunuyoruz. Avukatlık ve Hukuk Ofislerine, çözüm ortağı olarak danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 

E- TİCARET HUKUKU AVUKATI NE YAPAR?

Adı üzerine internet üzerinden ticaret yapmak isteyen kişi veya şirketlere hukuki danışmanlık yapar. İstanbul e -ticaret hukuku avukatı internet üzerinden ticaret yapanların yaşadığı sorunların çözümünde yardımcı ve destek olacaktır.  

E-ticaret sitelerinde yer alması zorunlu olan metinleri hazırlamak,  e-ticareti yapan kişinin vergi sorumluluğunu takip etmek, gizlilik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmelerini, ticareti yapılacak ürüne göre mesafeli satış sözleşmelerini hazırlamak ve bunların mevzuatla uyumun sağlanması amacıyla güncelliğini takip etmek, KVKK uyum sürecini yapmak ve takip etmek, tazminat davalarını takip etmek, e-ticaret sitesinin ve markanın itibar yönetimini sağlamak bu alanda verdiğimiz hizmetlerden en önemlileridir.

E-ticaret avukatı arıyorum diyorsanız uzman avukatımız Avukat Melek Acu ve Adalet Gerek Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bilgilendirmeyi ve destek olmayı isteriz.