Reddi Miras Dilekçe Örneği

reddi miras dilekçe örneği

…. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI               : (Reddi miras davayı açanın TC. Kimlik numarası ve adresi bilgileri)

MURİS                 : (Miras bırakanın TC.Kimlik numarası bilgisi)

DAVALI               : Hasımsız

KONU                   : Mirasın Reddi Talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Muris  ……….. ………….. …/…/…… tarihinde vefat etmiş olup (EK-1: Ölüm Belgesi) (EK-2: Mirasçılık Belgesi), muristen şahsıma kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiğimi Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesinde öngörülen yasal sürede davayı açmış bulunmaktayım. Mirasın kayıtsız, şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini saygıyla talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER                        : TMK m.605 vd.

HUKUKİ DELİLLER                           : Ölüm belgesi, mirasçılık belgesi, nüfus kayıt örneği, tanık, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller. 

NETİCE VE TALEP                             : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere binaen; ……………. T.C. Kimlik numaralı Muris ………….. ………………..’nın mirasını kayıtsız ve şartsız  reddettiğimin tespit ve tesciline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla talep ederim…./…/2023

EK-1 Ölüm Belgesi

EK-2 Mirasçılık Belgesi 

EK-3 Nüfus kayıt örneği

Reddi miras davaları hakkında daha detaylı bilgiler için içeriğimize göz atın. Ayrıca davanızla alakalı daha detaylı ve size özel bilgiler için iletişim sayfamızdan büromuza ulaşabilirsiniz.