Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçe Örneği

AG HUKUK BÜROSU

Av. MELEK ACU

Cumhuriyet  Mah. Atatürk Blv. No: 3, Beycity Residence, A Blok, Kat: 7, Daire: 50, Beylikdüzü/İSTANBUL

info@adaletgerek.com- 0542 233 34 20

……………  SULH  HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                      :  ……………………….

VEKİLİ                        : AV. MELEK ACU-

DAVALI                      :Tapuda malik görünen kişi veya kişilerin hepsi.

DAVA                         : ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE –İ ŞUYU) DAVASI

TALEP                        : TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİ TALEBİ.

Açıklamalar:

1- Davacı müvekkil   dava konusu olan İstanbul ili, Beylikdüzü  ilçesi, Yakuplu  mahallesi, tapunun ….ada ve …. nolu parselde bulunan  3. Kat, 11 nolu bağımsız dairede 1/2 hisseye sahip müşterek  malik olarak bulunmaktadır.

2- Ortaklığın devamını zorunlu kılan bir sebep bulunmamaktadır. Müvekkil ile davalı taraf, taşınmazın aynen taksimi konusunda bir anlaşmaya varamamışlardır.

3-Taşınmazın fiili durumu itibarı ile, aynen taksim mümkün olmadığından ve ortaklığın, paydaşlar arasında satış suretiyle giderilmesinde paydaşlar açısından yarar olduğundan taşınmaz üzerindeki ortaklığın paydaşlar arasında satış suretiyle giderilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK, BK, HUMK, ilgili diğer yasal  mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, pasaport belgesi,  keşif, bilirkişi, tanıklar ve her türlü  hukuki deliller.

SONUÇ VE TALEP    : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle; dava konusu olan İstanbul ili, Beylikdüzü  ilçesi, Yakuplu  mahallesi, tapunun ….. ada ve …. nolu parselde bulunan 3. Kat, 11 nolu bağımsız bölüm vasfında bulunan kat irtifaklı taşınmazın taraflar arasında aynen taksim suretiyle paylaşılması mümkün olmadığından, taşınmazın satılarak ortaklığın giderilmesine,

Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

AV. MELEK ACU

EKLER:

1.   Dava konusu taşınmaza ait tapu senedi

2- Harçlandırılmış vekaletname sureti